Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego w Prusach powstał w 1995 roku na wyodrębnionej części Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego należącego do Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.

Podstawowym celem OEMS jest uzyskiwanie, zachowanie i rozmnażanie roślin sadowniczych wolnych od chorób wirusowych i fitoplazmatycznych oraz dostarczanie wyjściowego materiału (podkładki, zrazy, sadzonki, drzewa zraźnikowe) do produkcji szkółkarskiej. Materiał produkowany w Prusach jest zgodny z normami Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin (EPPO) oraz odpowiada krajowym przepisom dostosowującym materiał szkółkarski do jednakowych wymagań wszystkich państw Unii Europejskiej.

W 2015 roku Ośrodek w Prusach został przekształcony w jednoosobową spółkę skarbu państwa ze 100% udziałem Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Obecnie funkcję Prezesa Zarządu Spółki - Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o. o. pełni dr inż. Paweł Bielicki.

Obraz4
Obraz5