Obraz3


OEMS jest jedynym w Polsce dostawcą wolnego od wirusów wyjściowego materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych.
Ośrodek dysponuje specjalistycznym laboratorium testów ELISA i laboratorium rozmnażania roślin w kulturach in vitro. Posiada też urządzenia do termoterapii roślin.

Począwszy od 10 kwietnia 2017 roku, na mocy decyzji Pana Krzysztofa Jurgiela, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rozpoczął się proces likwidacji spółki działającej pod firmą Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o. w Prusach. Celem działań likwidacyjnych jest odtworzenie sprawnie funkcjonującego zakładu OEMS, wytwarzającego i utrzymującego elitarny materiał szkółkarski roślin sadowniczych, w ramach struktury i pod pełną pieczą merytoryczną Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Prowadzona likwidacja nie wpłynie na realizację zobowiązań i umów ośrodka z dotychczasowymi i przyszłymi kontrahentami.

Ośrodek Elitarnego Materiału Szkółkarskiego Instytutu Ogrodnictwa Sp. z o.o. w Prusach oferuje do sprzedaży zimą i wiosną 2018 roku następujący materiał szkółkarski roślin sadowniczych: